XXI Aniversari

Els organitzadors de l’aniversari volem donar les gràcies a tots els que ens vau ajudar a muntar, cuinar, recollir… (Especialment a la cuinera Catalina BG, en Rafel Jaume i na Xisca Beltrán, en Pere Tià Morey Suau, en Toni Segura, na Rosa Grande, en Pepet Isern Taló, na Vicenta, na Margalida Vaquer…). També volem agrair la vostra participació i animació a la festa, ja que sense vosaltres no hauria estat el mateix.

Finalment volem animar als organitzadors de l’any que ve: 

– Gaspar Josep Alemany Coll

– Joana Maria Alemany Conti

– Josep Doc Oliver Umbert

– Laia Ramis Escanelles

– Antoni Agüera Mayol

– Ana González

– Julià DB

– Kiki Orsini

– Xisca Mir Socías

– Pere Joan Oliver Orell

– Sebes

– Xisca Mayol

– Dani Piqueras

– Mercedes Bardon Paredes

– Bisu

– Jose Juan Potti Luna

– Bartomeu Cañellas Nicolau

– David Ribas

– Xavi Segura

– Ruben Corresa Lozano

– David Corresa

– Balta Bennasar

– Felix Perez Sanchez

– Leonard-Marc Chipot de Oleza

– Pere Tià

– Valeria

– Lluís Indi

– Pau Arbona

– Helena Vilches Sierra

– Juan Jp Giraldo Pereira