Tag Archives: tècnica

Convocatòria Assemblea General Extraordinària

Jo, Helena Vilches, amb DNI 43201087A i com a presidenta dels Castellers de Mallorca, convoc l’Assemblea General Extraordinària pel proper 30 de novembre de 2019 a les 17:30h en primera convocatòria i a les 17:45h en segona convocatòria; amb el següent ordre del dia: Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de l’Assemblea General Extraordinària

Read More