Excursió La Colònia – Ses Salines

El proper diumenge, 22 de novembre organitzam una senzilla excursió, molt planera, des de La Colònia al Cap de Ses Salines.

La durada serà d’unes 5 hores (anada i tornada), un matí per passar amb els amics fent colla!

Quedarem a les 9.30h al Lluís Vives per fer cotxades i, en cas de ser més de 10 persones, farem diferents grups.

Els interessats posau-vos en contacte amb Enric de la Calle (636 517 506).