Excursió a la Finca des Galatzó

Aquest dissabte 24 d’octubre organitzam una senzilla excursió a la finca des Galatzó.

Hi han quatre itineraris per fer:
– Ses Sinies
– S’Esclop
– Ses Planes
– Sa Vinya

L’itinerari a seguir el decidirem entre tots quan arribem al punt de partida. S’ha de tenir en compte que és una sortida molt fàcil, que dinarem tots plegats i, com no, farem colla!!

Quedarem a les 10:30h al Lluís Vives per fer cotxades i en cas de ser més de 10 persones podrem fer diferents grups.

Els interessats posau-vos en contacte amb Enric de la Calle (636 517 506).

#SangGrana #FeimColla