Actuació per la Diada de l’Àngel

Diada de l’Àngel:
Castellers de Mallorca id3d7, 3d7, 4d7, 3d7a i 2p5.
Xicots de Vilafranca 5d7, 4d7a, 3d7 i p5.
Al•lots de Llevant 3d7, 4d7, 5d6 i p5.